Algemene voorwaarden

Het verhaal van Ilse – vzw De werken

Ondernemingsgegevens

VZW De werken ondernemingsnummer 0458 777 732
Spoelstraat 12 – 9300 Aalst – België
BTW-identificatienummer: BE0458.777.732

We zullen verder in deze voorwaarden verwijzen naar bovenstaande onderneming met de benaming “Het verhaal van Ilse”.

E-mailadres: info@hetverhaalvanilse.be
Telefoon: +32 485 87 86 01


Artikel 1: Algemene bepalingen

‘Het verhaal van Ilse’ is een project van vzw De werken. Het doel van dit project is het uitgeven van een boek over het leven van gewezen Aalsters burgemeester en schepen Ilse Uyttersprot.

Om de kostprijs van deze overeenkomst en alle andere bijkomende projectkosten te financieren doet Het verhaal van Ilse een beroep op crowd funding, het inzamelen van steungiften bij het publiek.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Het verhaal van Ilse moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Het verhaal van Ilse aanvaard zijn.

Artikel 2: Boek ‘Ilse Uyttersprot 1967 – 2020, een verhaal van veerkracht’

Voor het materieel uitgeven van het boek sluit de VZW De werken een overeenkomst met een uitgever en koopt tegen een voorafbepaalde som een vast aantal exemplaren van het boek van de uitgever. De BTW verschuldigd op deze aankoop wordt door de VZW De werken voldaan.

Het boek ‘Ilse Uyttersprot 1967 – 2020, een verhaal van veerkracht’, komt uit in december 2021. De uitgave is voorlopig gepland op 1.500 exemplaren, formaat 190 x 245, vierkleurendruk, hard cover, 192 p. De vastgestelde boekenprijs is 30 euro. 

Het boek wordt door de uitgever in de detailhandel gebracht, naast de exemplaren die aangekocht werden door Het verhaal van Ilse.


Artikel 3: Prijs – Bedrag van de steungift


Alle vermelde bedragen zijn uitgedrukt in euro, steeds exclusief BTW. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


Het publiek kan kiezen uit twee formules (al dan niet gecombineerd) om het bedrag van de steungift te bepalen.

Artikel 4: Aanbod

4.1 Voor-intekenen op het boek.

Per schijf van 25 EUR steun, reserveert de steungever 1 exemplaar van het gedrukte boek. Standaard haalt de steungever zijn exemplaar (exemplaren) af in de Looyerij, sportcentrum Schotte, Kapellekensbaan te 9320 Erembodegem-Aalst vanaf 10/12/2021. Tegen de som van 7 EUR kan de steungever zijn exemplaar (exemplaren) thuis laten bezorgen.

De periode van voor-intekening wordt afgesloten op 22 september 2021.

4.2. Steunfonds de vrienden van Ilse.

De steungever kan er ook voor kiezen toe te treden tot het ‘Steunfonds de vrienden van Ilse’. De steungever betaalt een bedrag van 200 EUR en

  • ziet haar of zijn naam afgedrukt staan in het boek onder de lijst ‘Steunfonds de vrienden van Ilse’;
  • wordt persoonlijk uitgenodigd op de voorstelling van het boek begin december 2021;
  • ontvangt ter gelegenheid van de boekvoorstelling twee exemplaren van het boek.

De periode voor toetreding tot het Steunfonds wordt afgesloten op 30 september 2021.

Artikel 5: Online aankopen

De Steungever voegt een ‘product’ (hetzij voor-intekenen op het boek, hetzij toetreden tot het steunfonds) toe aan de winkelwagen, krijgt vervolgens een overzicht van de geselecteerde ‘producten’ met bijhorende steunbedragen en eventuele kosten.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

∙        via Bancontact

∙        via Belfius app

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De steungevers halen hun gereserveerde exemplaren op in brasserie de Looyerij, Sportcentrum Schotte, Kapellekensbaan 10, 9320 Erembodegem-Aalst.

De exemplaren waarvoor een bijdrage voor levering werd betaald worden geleverd in België.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een geleverd exemplaar van het boek of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de steungever onverwijld worden gemeld aan Het verhaal van Ilse.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De steungever heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na het betalen van zijn steunbijdrage zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn eindigt uiterlijk op 14 oktober 2021.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de steungever Het verhaal van Ilse (Spoelstraat 12 – 9300 Aalst, info@hetverhaalvanilse.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing zijn steunbijdrage te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de steungever zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken 

Artikel 8: Retourbeleid

Bij gebrek aan tijdige herroeping of na het verstrijken van de herroepingstermijn is de steungift onherroepelijk verworven door het verhaal van Ilse en VZW De werken. (zie artikel 7) Vanaf dat ogenblik kan het verhaal van Ilse geen geëffectueerde steungiften meer terugstorten.

Bij eventueel retourneren van exemplaren van het boek op initiatief en op kosten van de steungever zal het verhaal van Ilse geen terugbetaling doen van de corresponderende betaalde steungiften.

Artikel 9: Klantendienst

Het verhaal van Ilse is bereikbaar op het telefoonnummer +32 485 878 601, via e-mail op info@hetverhaalvanilse.be of per post op het volgende adres Het verhaal van Ilse, Spoelstraat 12 – 9300 Aalst. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Privacy

We gebruiken uw naam, adres en emailadres om u  op de hoogte te houden van de vorderingen met het verhaal van Ilse, en voor thuisbezorging van uw exemplaar van het boek als u daarom gevraagd heeft. Uw telefoonnummer wordt enkel gebruikt voor nadere inlichtingen als we ontoereikende andere adresgegevens hebben. We geven uw gegevens niet door aan derden. U kan te allen tijde vragen om uw gegevens uit ons adressenbestand te verwijderen.

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).